Projekt som söker till ATG Drömfond ska motverka utanförskap och främja gemenskap och hälsa genom idrott. Därför är det ett krav att det projekt som ansökan avser omfattar fler än en person. Ansökningsperioden är 30/4-10/6 2018. Projektet ska i grunden drivas av en förening eller organisation som har sitt säte i och är aktiv i Sverige. Projekten måste genomföras i Sverige och vara pågående, d.v.s. uppstartade i praktiken och inte bara en idé på papper. Om du ansöker om finansiellt stöd måste du utförligt redovisa vad pengarna ska användas till. Efter att projektet genomförts i enlighet med ansökan och upprättad plan ska, senast 31 maj 2019, skriftligt redovisas hur pengarna använts. Om sådan redovisning inte sker – eller om pengarna använts till annat – kan återbetalning bli aktuell.

Genom denna ansökan åtar sig du, som representant för föreningen eller organisationen, att personligen vara redo att delta i olika former av kommunikation runt ATG Drömfond. Dokumentation kommer ske i samarbete med olika medieaktörer med vilka ATG samarbetar såsom tv-produktioner, filmer och artiklar av redaktionell och kommersiell karaktär (Materialet). ATG, eller ATG samarbetspartners, äger samtliga rättigheter till Materialet, vilket innebär använda, sprida och bearbeta Materialet samt överlåta dessa rättigheter vidare utan begränsning till medieform, land eller tid.

ATG och dess samarbetspartners (exempelvis månadstidningar och travrelaterade medier aktiva både inom digital media och som tryckt media) har rätt att utan ersättning användare ditt namn och bild i såväl kommersiell marknadsföring som i redaktionella sammanhang. Detta gäller även användning av såväl projektets namn som föreningens eller organisationen namn och logotyp. ATG kommer dock aldrig att använda ditt namn och/eller bild eller projektets eller föreningens/organisationens namn i spelreklam.

Av inkomna ansökningar väljer juryn ut fyra projekt (Finalister) som går till öppen omröstning på drömfond.se. Om ditt projekt blir en av fyra Finalister, ska du finnas tillgänglig för inspelning av projektfilmer (eventuellt även personer som deltar i ditt projekt) under perioden v 36-37 (3-16 september 2018). Representant för Finalister ska vara på plats på Jägersro travbana på lördag 27 oktober 2018 då vinnaren utses och koras.

Omröstning sker på drömfond.se via publicering av projektfilm samt delas i sociala medier och andra digitala kanaler. Föreningen/organisationen har rätt att dela projektfilmer och bilder i sina egna sociala kanaler. Röstningen pågår mellan 1-21 oktober 2018.

ATG:s bidrag till projekten kan komma att beskattas hos mottagaren. ATG rekommenderar därför att mottagaren i förväg tar reda på de beskattningsregler som gäller för bidrag till det aktuella projektet.

Juryn som utser de nominerade projekten består av Peter ”Foppa” Forsberg, ambassadör ATG Drömfond, Anja Frey, chef Fryshuset Stockholm, Leif Magnusson, verksamhetschef Mångkulturellt Centrum och Maria Guggenberger, hållbarhetschef ATG. Juryns beslut kan inte överklagas.