Du använder en omodern webbläsare. Ladda ner Microsoft Edge, som stödjer moderna webbplatser.

Generella villkor för ATG Drömfond

 

Projekt som söker till ATG Drömfond ska motverka utanförskap och främja gemenskap och hälsa. Därför är det ett krav att det projekt som ansökan avser omfattar fler än en person. Aktuell ansökningsperiod anges för varje givet projekt. Projektet ska i grunden drivas av en förening eller organisation som har sitt säte i och är aktiv i Sverige. Projekten måste genomföras i Sverige och vara pågående, d v s uppstartade i praktiken och inte bara en idé på papper. Om du ansöker om finansiellt stöd måste du utförligt redovisa vad pengarna ska användas till. Efter att projektet genomförts i enlighet med ansökan och upprättad plan ska inom sex månader skriftligt redovisas hur pengarna använts. Om sådan redovisning inte sker – eller om pengarna använts till annat – kan återbetalning bli aktuell.

Som representant för föreningen eller organisationen, åtar du dig att personligen vara redo att delta i olika former av kommunikation runt ATG Drömfond. Dokumentation kommer ske i samarbete med olika medieaktörer med vilka ATG samarbetar såsom tv-produktioner, filmer och artiklar av redaktionell och kommersiell karaktär (Materialet). ATG, eller ATG samarbetspartners, äger samtliga rättigheter till Materialet, vilket innebär använda, sprida och bearbeta Materialet samt överlåta dessa rättigheter vidare utan begränsning till medieform, land eller tid.

ATG och dess samarbetspartners (exempelvis månadstidningar och travrelaterade medier aktiva både inom digital media och som tryckt media) har rätt att utan ersättning använda ditt namn och bild i såväl kommersiell marknadsföring som i redaktionella sammanhang. Detta gäller även användning av såväl projektets namn som föreningens eller organisationen namn och logotyp. ATG kommer dock aldrig att använda ditt namn och/eller bild eller projektets eller föreningens/organisationens namn i spelreklam.

Av inkomna ansökningar väljer juryn ut ett antal projekt (Finalister) som går till öppen omröstning på drömfond.se. Antal Finalister bestäms från gång till annan. Om ditt projekt blir en av Finalisterna, ska du finnas tillgänglig för inspelning av projektfilmer (eventuellt även personer som deltar i ditt projekt) under den period som kommuniceras för aktuellt projekt i samband med att ansökan lämnas in. Omröstning sker på drömfond.se via publicering av projektfilm samt delas i sociala medier och andra digitala kanaler.

Projekt som gjort skillnad

Genom ATG Drömfond stöttar vi lokala föreningar som på olika sätt jobbar med inkludering. Vi lyfter fram deras goda exempel. Vi ger dem stöd och möjlighet att utvecklas för att nå sina drömmar. Allas rätt till gemenskap är inte given. Men steg för steg, förening för förening kommer vi närmare målet och drömmen om ett Sverige där alla känner sig välkomna i gemenskapen.

Välgörande hästkrafter
Vinnare
Storvreta ponnyklubb
Läs mer »
Parasport
Vinnare
Östra Ryds IF
Läs mer »
Parasport
Vinnare
Täby badminton
Läs mer »
Parasport
Vinnare
Älvsby parasport
Läs mer »
Skidskytte
Vinnare
Svaide Roma SOK
Läs mer »