Trav & Galopp – Vad är ATG Drömfond Trav & Galopp?

Runtom trav- och galoppbanorna i vårt land, pågår ett arbete där personer inkluderas i gemenskapen. ATG Drömfond hyllar de som skapar en tillhörighet på trav- och galoppskolan för alla – oavsett vem man är. Vi arbetar för att fler ska få möjlighet att upptäcka travet, och vi stöttar projekt som bidrar till att det görs tillgängligt för fler. Det kan vara allt från att köpa in rullstolsanpassade vagnar till att kunna anställa mer personal.

Categories: