Skidskytte – Kan jag ändra i en redan inskickad ansökan?

Ja! Om du redan har skickat in en ansökan och vill ändra i den skickar du helt enkelt in en ny version. Vi läser alltid den senast inskickade versionen av er ansökan.

Categories: