Parasport – Vad är ATG Drömfond Parasport?

Tillsammans med Parasport Sverige arbetar vi för att fler personer med syn,- rörelse- och/eller intellektuell funktionsnedsättning ska få ta del av gemenskapen inom idrott och rörelse. Vi stödjer projekt som möjliggör att idrottande och föreningsliv finns till för fler. Det kan vara allt från att tillgänglighetsanpassa en golfbana till att köpa in fler sportstolar till badmintonföreningen.

Categories: