Kan jag ändra i en redan inskickad ansökan?

Ja! Om du redan har skickat in en ansökan och vill ändra den, skickar du helt enkelt in en ny version. Vi läser alltid den senast inskickade versionen av er ansökan. 

Categories: