Du använder en omodern webbläsare. Ladda ner Microsoft Edge, som stödjer moderna webbplatser.

Frågor och svar

 

Vilka  kan söka till Drömprojekt? 
Föreningar och organisationer, som driver verksamhet/projekt i Sverige och som genom idrott bidrar till att främja psykisk och fysisk hälsa och motverka utanförskap, kan söka med sitt projekt. När ansökningstiden gått ut, väljs fyra finalister ut av vår namnkunniga jury. Dessa fyra finalister får 50 000 kronor vardera till sin dröm. En av finalisterna kommer även få ytterligare 100 000 kronor till sitt projekt.  

Vad kan vi söka pengar till?
Pengar kan sökas till ett uppstartat projekt där ni visar hur ni jobbar för att minska utanförskap och ohälsa med idrott som grund. Med vår hjälp har föregående års finalister kunnat utveckla sin verksamhet på olika sätt.

Hur skriver vi vår ansökan?
Beskriv ert projekt, vilket utanförskap ni upplever och hur projektet långsiktigt hjälper till att bryta utanförskapet. Det är viktigt att ni har ett långsiktigt tänk, det är där vi har bäst möjlighet att hjälpa till. Ni ska även vara en förening eller organisation som söker, detta av skattetekniska skäl.

Vad är ett utanförskap?
Ett utanförskap kan definieras på många olika sätt. Det kan vara ett fysiskt utanförskap där du behöver hjälpmedel för att klara av att idrotta, det kan vara ett språkhinder bland skötarna i ett stall som behöver en språkkurs för att bättre komma in i gemenskapen och det kan vara att få hjälp med lokalhyra till en förening för äldre personer som får träffa sina vänner och därmed bryter utanförskap. Ni har drömmen – vi har möjlighet att hjälpa till med den!

Vad händer sen?
Vår jury går igenom alla inkommande bidrag och väljer sedan ut fyra finalister. Förutom pengar till ert projekt, får ni även besök av Peter Forsberg, ambassadör för ATG Drömfond som tillsammans med ett filmteam dokumenterar er verksamhet.  

Om en jävsituation uppstår under juryarbetet
Vid en eventuell jävsituation i juryn lämnar berörd jurymedlem rummet vid bedömning av projektet eller under en omröstning. Jurymedlemmen får inte rösta eller kommentera projektet.

Projekt som gjort skillnad

Genom ATG Drömfond är vi med och bidrar till ett bättre samhälle. Vi stödjer projekt där hälsa och gemenskap står i fokus.

Drömprojekt
Simlabbet
Läs mer »
Drömprojekt
IFK Motala
Läs mer »