Möjlighet att få 100 000 kronor till din dröm!

ATGs Drömfond i samarbete med Travronden uppmärksammar föreningar och organisationer som motverkar utanförskap och ohälsa med trav eller galopp som grund. Tre finalister får möjlighet att uppfylla sin dröm.

Vilka kan söka?  

Vi letar efter projekt och initiativ som genom sin verksamhet kan inspirera andra. Eldsjälar som genom sin engagemang bidrar till gemenskap och hälsa. Vi söker föreningar och organisationer som har en tydlig dröm om att utveckla sin verksamhet inom trav eller galopp men som behöver stöd för att den ska gå i uppfyllelse.

Det kan exempelvis handla om en ungdom som finner en tillvaro i ett travstall, en person med funktionsvariation som med hjälpmedel kan delta i trav- eller galoppsporten eller att ge samtliga icke svensktalande skötare i stallet möjlighet att träna svenska under organiserade former. Vi vill gärna att projekten som söker ska vara uppstartade, ha kommit en bit på vägen och ha en plan framåt. Då har projekten störst möjlighet att göra skillnad och vi störst möjlighet att hjälpa till.

Vad är utanförskap?

Utanförskap är ett brett begrepp, vi menar att utanförskap handlar om en känsla av att man är utanför gemenskapen – att man inte har ett tydligt sammanhang. Många drömmer om gemenskap till andra och umgänget med häst är ett sätt att förena människor. Med ATGs Drömfond vill vi förverkliga drömmen om gemenskap och minska utanförskap och främja psykisk och fysisk hälsa.

Vilka drömmar kan uppfyllas?

Bland inlämnade bidrag väljer juryn ut tre projekt som går till publik omröstning. Där får svenska folket tillsammans med juryn rösta fram sin favorit. Den finalist som sammanlagt får flest röster, får 100 000 kronor, de andra två finalisterna får 25 000 kronor vardera. Ingen dröm är för stor eller ens för liten. Du har drömmen – ATGs Drömfond har möjligheten att uppfylla den!

Välkommen att söka till ATGs Drömfond, läs mer här